معیارهای ارزیابی نرم افزارهای BPMS / iBPMS در لیست گارتنر

معیارهای ارزیابی نرم افزارهای BPMS iBPMS

معیارهای ورود و خروج به 4گوش جادویی گارتنر

نرم افزارهای BPMS یا iBPMS برای ورود به این لیست باید ویژگی‌های خاصی را ارائه کنند که به باور تحلیلگران برای قرار گرفتن در این چهارگوش جادویی ضروری است. فروشندگان نرم افزارهای BPMS برای قرار گرفتن در این لیست، باید معیارهای زیر را رعایت می کردند:

 • ارائه دهنده سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار هوشمند، نرم افزار iBPMS خود را پیشنهاد می‎دهد. این نرم افزار باید قابلیت های مهم یک iBPMS را فراهم ‎کرده و به طور منظم با سایر فروشندگان iBPMS رقابت کرده باشد. فروشنده محصولی دارد که برای پشتیبانی از بهبود و تحول عملیات کسب و کار از آن استفاده و این محصول به عنوان نرم افزار و یا bpmPaaS به بازار عرضه شده باشد.
 • ارائه دهنده تمرکز خود را روی iBPMS اثبات نموده است و پیشنهادهای iBPMS به طور کلی در دسترس بوده و حداقل 12 ماه قبل از شروع ارزیابی ما از محصول به طور فعالانه به بازار عرضه شده است. تاریخ در دسترس بودن عمومی (‎GA) برای نسخه ارزیابی شده باید قبل از 31 مه 2018 می بود.
 • ارائه دهنده حداقل 20 مشتری دست به نقد برای نسخه خاص پیشنهاد/ محصول ارزیابی شده دارد. این مشتریان باید از شرکت‎هایی کاملا متفاوت باشند. همه مشتریان باید در مورد استقرار محصول بر اساس نسخه ای که تا 31 مه 2018 ارزیابی شده است، توجیه شده باشند.
 • ارائه دهنده باید درآمدی بیش از 15 میلیون دلار داشته باشد (درآمدهای حاصل از مجوز نرم افزار، آبونمان و درآمد سرویس های پشتيباني از نرم افزار) كه به طور خاص به پلتفرم iBPMS مربوط مي‎شوند (چارچوب‎ها و قالب های اضافی برای راه حل، مشاوره، برون سپاری و خدمات مدیریت شده شامل این قضیه نمی‎شوند).
 • ارائه دهنده محصول در حداقل دو منطقه از چهار ناحیه جغرافیایی زیر به طور گسترده مستقر باشد:

آمریکای شمالی، EMEA، آمریکای لاتین / آمریکای مرکزی و آسیا / اقیانوسیه. ارائه دهنده در حال حاضر تعدادی مشتری در هر یک از این نواحی جغرافیایی داشته باشد (هرچند که ممکن است دفتر ارائه دهنده در جای دیگری باشد).

 • ارائه دهنده، محصولات خود را به جای تمرکز بر متخصص بودن فقط در چند صنعت، با توجه به صنایع مختلف به بازار عرضه می‎کند. در حالی که پلتفرم نباید تخصصی باشد، راه حل های خاص یک صنعت و یا راه حل های چند صنعتی که به عنوان گزینه های اضافه‎تر توسط ارائه دهنده پیشنهاد شده، به عنوان بخشی از ارزیابی در نظر گرفته خواهد شد.
 • محصول باید به صورت یک سرویس ابری عمومی، پیشنهاد ابر خصوصی و نرم افزار مستقر در محل (on-premise) در دسترس باشد.
 • راه حل باید از طریق دستگاه‌های تلفن همراه قابل دسترس باشد و تجربه رابط کاربری خوبی در این دستگاه‌ها برای کاربر فراهم آورد (آگاهی از حضور، موقعیت جغرافیایی و حسگرهای دیگر).
 • پلتفرم ارائه دهنده برای پیاده سازی هر چهار سناریوی مربوط به بهره گیری از نرم افزارهای BPMS قابل استفاده است:
 • بهینه سازی کسب و کار دیجیتال
 • تحول کسب و کار دیجیتال
 • سلف سرویس کردن هوشمندانه اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار
 • مدیریت موردی سازگار

نام بردن از اسامی ‎قابل احترام

فروشندگان زیر به دلیل برآورده نکردن یک یا چند معیار ورود به لیست، در این تحقیق وارد نشده اند. با این حال برای موقعیت‎های خاص مناسب هستند و بعضی اوقات در برابر فروشندگان تحت پوشش این چهارگوش جادویی به رقابت می‎پردازند:

 • CANEA
 • DST Systems
 • Isis Papyrus Software
 • Nintex
 • OpenText
 • PMG
 • Salesforce
 • ServiceNow

معیارهای ارزیابی

امکان اجرا

تحلیلگران گارتنر فروشندگان را بر اساس کیفیت و کارآیی فرآیندها، سیستم ها، روش ها یا رویه هایی که عملکرد رقابتی، کارآمد و مؤثر را ممکن می‎کنند، ارزیابی می‎نمایند.

محصول یا خدمات: این معیار شامل کالاها و خدمات اصلی است که در بازارِ تعریف شده در حال رقابتند و یا خدمات ارائه می‎کنند؛ مواردی از قبیل مهارت ها، قابلیت ها، کیفیت و مجموعه ویژگی های محصولات و خدمات فعلی. این موارد را می‎توان همانطور که در تعریف بازار عنوان شده و به تفصیل در معیارهای فرعی زیر تعریف شده، به صورت اختصاصی یا از طریق توافق نامه‎ها و مشارکت های OEM ارائه داد.

معیارهای فرعی:

یکiBPMS  باید بتواند توسعه دهندگان بومی ‎و کارکنان مشاغل را قادر سازد که فرآیندهای دائمی ‎را هدایت نموده و یا فرآیندهای موقت را تغییر دهند. iBPMS باید راه را جهت اجرای کل چرخه عمر فرآیند برای توسعه دهنده بومی ‎به عنوان یک شریک هموار نماید.

این امر تأکیدی است بر ارائه بینش در زمان اجرا و به صورت فوری، که از بهبود فرآیند پشتیبانی می‎کند.

یک iBPMS با داشتن قابلیت های هوشمندانه بالاتر در هر چهار بعد از چارچوب ضریب هوشی فرآیند کسب و کار گارتنر، از سایر ابزارهای توسعه فرآیند محور و با بهره وری بالا متمایز می‎شود. این چهار بعد عبارتند از: به موقع بودن داده ها، دانه دانه بودن محتوا، قدرت پیش بینی و کاربردی بودن. پیشنهادات بسیار پیشرفته iBPMS همچنین ممکن است قابلیتهای هوشمندانه بالاتری در چهار بعد دیگر از چارچوب ضریب هوشی فرآیند کسب و کار گارتنر ارائه کند:

 • فروشندگان از هر دو حالت استقرار در محل و استقرار در فضای ابری پشتیبانی می‎کنند که قابلیت انتقال بین آنها نیز وجود دارد.فروشندگان قویتر امکان اجرای بار کاری هیبریدی بین دو فضا را نیز ایجاد می‎نمایند.
 • فروشندگان قویتر امکان بهره مندی از قابلیت های فضای ابری بومی ‎را نیز به وجود می‎آورند.
 • فروشندگان قویتر هم قابلیتهای مدیریت تحول دیجیتال با رویکرد از بالا به پایین و هم قابلیت هاییبرای متناسب نمودن روشهای نوظهور ارائه ارزش از پایین به بالا پیشنهاد می‎کنند.
 • فروشندگان قویتر اکوسیستم وسیعی از خدمات ارائه می‎دهند که می‎تواند به عنوان یک اهرم برایاقدامات اولیه موردنیاز برای تحول فرآیند کسب و کار عمل نماید (هم از طریق مشارکت ها و هم از طریق ابزاری با بهره وری بالا که موجب اتصال آسان به یک اکوسیستم می‎شود).

قابلیت اطمینان کلی:

قابلیت اطمینان شامل ارزیابی سلامت مالی کلی سازمان و همچنین موفقیت مالی و عملی واحد کسب و کار است. این احتمال اینکه سازمان همچنان به ارائه و سرمایه گذاری در محصول ارزیابی شده ادامه دهد و موقعیت محصول در سبد محصولات فعلی را بهبود دهد افزایش می دهد.

معیارهای فرعی:

 • مقدار درآمد نرم افزار BPMS
 • رشد درآمدی نرم افزار BPMS
 • تعداد مشتریان نرم افزار BPMS
 • رشد مشتریان نرم افزار BPMS
 • مقدار سودآوری
 • قدرت اکوسیستم همکاری (راه حل ها، خدمات ابری یا ادغام سیستم)

اجرای فروش / قیمت گذاری:

این معیار قابلیت های سازمان را در کلیه فعالیت های پیش از فروش و ساختاری که از آنها پشتیبانی می‎کند مورد آزمایش قرار می‎دهد. این بررسی شامل مدیریت معاملات، قیمت گذاری و مذاکره، پشتیبانی از فعالیت های پیش از فروش و اثربخشی کلی کانال فروش است.

معیارهای فرعی:

 • تراز استراتژی فروش با مشتریان مورد هدف
 • مقدار درآمد نرم افزار BPMS
 • رشد درآمدی نرم افزار BPMS
 • تعداد مشتریان  BPMS
 • رشد مشتریان BPMS
 • نرخ جذب مشتری
 • مرجع بازخورد مشتری در مورد فرآیند فروش و سنجش قیمت محصول و ارزش آن در نزد مشتری
 • میزان موفقیت اجرای استراتژی های قبلی فروش

سابقه در بازار/ پاسخگویی به بازار:

این معیار توانایی فروشنده را برای پاسخگویی، تغییر جهت، انعطاف پذیری و دستیابی به موفقیت رقابتی هنگام ایجاد فرصت ها، مواجهه با اقدامات رقبا، تحول نیازهای مشتری و تغییرات پویای بازار مورد بررسی قرار می‎دهد. این معیار همچنین سابقه فروشنده را در زمینه پاسخگویی به تغییر تقاضای بازار در نظر می‎گیرد.

معیارهای فرعی:

 • معرفی قابلیت هایی که سطوح بالاتری از هوش فرآیند را معرفی می‎کنند.
 • مناسب بودن ابزار هم برای تحلیلگران و هم برای برنامه نویسان و توسعه دهندگان حرفه ای
 • پذیرش قابلیت های فضای ابری داخلی سازمان.

اجرای بازاریابی:

این معیار میزان وضوح، کیفیت، خلاقیت و اثربخشی برنامه های بازاریابی طراحی شده برای ارائه پیام سازمان، به منظور تأثیرگذاری بر بازار، تبلیغ برند، افزایش آگاهی از محصولات و ایجاد هویت مثبت در ذهن مشتریان، مورد بررسی قرار می‎دهد. این تاثیرگذاری ذهنی می‎تواند با ترکیبی از تبلیغات، آگهی ها، رهبری فکری، رسانه های اجتماعی، توصیه نامه‎ها و فعالیت های فروش هدایت نمود.

معیارهای فرعی:

 • مناسب بودن و متمایز بودن پیام بازاریابی.
 • فروشندگان قویتر استفاده از انواع کانال‎های بازاریابی را چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم مدنظر قرار می‌دهند.
 • فروشندگان قویتر اغلب برای معاملات در بازار رقابت می‎کنند.

تجربه مشتری:

این معیار، محصولات، خدمات یا برنامه ها را مورد ارزیابی قرار میدهد تا اطمینان حاصل شود که مشتریان قادر به تحقق نتایج پیش بینی شده در مورد محصولات هستند یا خیر. به طور خاص، این معیار شامل تعامل کیفی با تأمین کننده و خریدار، پشتیبانی فنی یا پشتیبانی از حساب است. این امر همچنین ممکن است شامل ابزارهای جانبی، برنامه های پشتیبانی از مشتری، در دسترس بودن گروه‎های کاربری، توافق نامه سطح خدمات و مواردی از این دست باشد.

معیارهای فرعی:

 • فروشندگان قویتر به طور ویژه به پشتیبانی از هوش و نوآوری در فرآیندهای کسب و کار تمرکز می‎کنند، و نه صرفا اتوماسیون (iBPMS باید از طیف گسترده‌ای از الگوهای فرآیندی / کار پشتیبانی نماید). قابل مشاهده بودن تأثیر فعالیت‎ها، تعاملها و حتی تغییرات بیرونی بر یک فرآیند کسب و کار بسیار مهم است؛ چرا که در این صورت توانایی تغییر سریع فرآیند وجود دارد.
 • فروشندگان قویتر با داشتن رابط‌های قوی در زمینه پشتیبانی از بهبود فرایندهای سازمان ها و پشتیبانی فنی خوب، میزان موفقیت محصولات و خدماتی که ارائه می دهند را تضمین می کنند. از جمله شیوه هایی که مشتریان از طریق آن پشتیبانی فنی، پشتیبانی از حساب و پشتیبانی از بهبودهای فرآیند را دریافت می‎کنند. ما این معیار را از طریق مصاحبه کمی ‎و کیفی با مشتریان مرجع ارائه شده توسط فروشنده و همچنین دریافت بازخورد از مشتریان گارتنر ارزیابی می‎کنیم.
 • فروشندگان قویتر میزان رضایت مشتری بالاتری خواهند داشت. مشتریان آنها استفاده از خدمات و محصولات فروشنده را توصیه خواهند کرد.

عملیات:

این معیار توانایی سازمان را در تحقق اهداف و تعهدات خود در نظر می‎گیرد. فاکتورهای آن شامل کیفیت ساختار سازمانی، مهارت ها، تجربیات، برنامه‎ها، سیستم ها و دیگر ابزارهای ارتباطی‎ای هستند که سازمان را قادر می‎سازد به طور مؤثر و کارآمد فعالیت نماید.

معیارهای فرعی:

 • فروشندگان قویتر از یک ساختار سازمانی بالغ برخوردارند و از پرسنل اختصاصی برای فروش، بازاریابی، توسعه محصول و غیره استفاده می کنند.
 • فروشندگان قویتر می‎توانند بستر مناسب تری برای پاسخگویی به تقاضا و نیازهای مشتری فراهم آورند.
 • فروشندگان قویتر امکان صدور مجوز در محل برای شرکا و برنامه نویسان اپلیکیشن در دست دارند.
 • فروشندگان قویتر توانایی ایجاد تعادل میان رشد و نوآوری را به طور پایدار و ماندگار به نمایش می‎گذارند.
معیار ارزیابی وزن دهی
محصول یا خدمات بالا
ماندگاری کلی متوسط
اجرای فروش / قیمت گذاری بالا
سابقه در بازار / پاسخگویی به بازار متوسط
اجرای بازاریابی متوسط
تجربه مشتری بالا
عملیات متوسط

جدول 1: توانایی اجرای معیارهای ارزیابی

منبع: گارتنر (ژانویه 2019)

کامل بودن دید

تحلیلگران گارتنر فروشندگان را در مورد توانایی‌شان برای بیان دقیق اظهارات منطقی ارزیابی می‎کنند. این امر شامل جهت فعلی و آینده بازار، نوآوری، نیازهای مشتری و نیروهای قابل رقابت است و همچنین اینکه آنها چقدر خوب می‎توانند چشم انداز گارتنر از بازار را ترسیم ‎نمایند.

درک بازار:

این معیار توانایی فروشنده را در درک نیازهای مشتری بررسی نموده و مورد توجه قرار میگیرد که آیا آن فروشنده می‌تواند از این شناخت ها برای توسعه محصولات و خدماتش به خوبی استفاده نماید. فروشندگانی که دید روشنی از بازارشان نشان می‎دهند به خواسته‎های مشتری گوش داده و آن را درک می‎کنند. آنها حتی می‎توانند با دیدگاهی که خود گسترش داده اند، تغییرات بازار را شکل داده و یا تقویت کنند.

معیارهای فرعی:

 • فروشندگان باید درک درست خود را از چگونگی مشارکت توسعه دهندگان بومی، تحلیلگران و کاربران کسب و کار در عملیات هوشمندسازی کسب و کار به اثبات برسانند.
 • فروشندگانی که بالاترین درجه چشم انداز را نشان می‎دهند خواسته ها و نیازهای خریداران را گوش داده و می‎فهمند و می‎توانند با دیدی که خود گسترش می‎دهند این خواسته ها را شکل داده و یا تقویت نمایند.
 • فروشندگان باید درک درستی از موارد مختلف استفاده (یوزکیس ها) نشان دهند و اینکه چگونه فن آوری های هوشمند BPM به بهترین وجه مورد استفاده قرار می‎گیرند و می‎توانند قابلیت های تبدیل و بهبود پایدار را در فرآیندهای کسب و کار ایجاد نمایند.

استراتژی بازاریابی:

این معیار شامل پیام های واضح و متفاوتی است که به طور مداوم در داخل ارائه شده و از طریق رسانه های اجتماعی، تبلیغات، برنامه های مشتری و اظهارات موقعیت یابی در بازار، ظهور خارجی پیدا می‎کنند.

معیارهای فرعی:

 • فروشندگان باید بیان کنند که چگونه فرآیندهای کسب و کار هوشمند نه تنها می‎توانند برای بهینه سازی عملیات فعلی کسب و کار استفاده شوند، بلکه می‎توانند با ارائه تجربیات دیجیتال شخصی و خودکارسازی شده، برای گشودن فرصت های ارزشمند جدید مورد استفاده قرار بگیرند.
 • فروشندگان برای به دست آوردن آگاهی باید از انواع استراتژی های بازاریابی استفاده نموده و تلاش خود را نشان دهند.
 • فروشندگان ممکن است محصولات خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم و از طریق شرکا به بازار عرضه نمایند. فروشندگان قویتر از ترکیبی از استراتژی های بازاریابی مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‎نمایند.
 • استراتژی بازاریابی فعلی فروشنده و پیامها و رویکردهای آینده نگرانه آن.

استراتژی فروش:

این معیار بررسی می‎کند که آیا فروشنده استراتژی صحیحی برای فروش دارد و آیا از شبکه‎های ارتباطی مناسب استفاده می‎نماید یا خیر. این معیار شامل مواردی از این قبیل است (اما محدود به این موارد نیست): فروش مستقیم و غیرمستقیم، بازاریابی، خدمات و ارتباطات، و همچنین شرکایی که دامنه و عمق دسترسی به بازار، تخصص، فناوری ها، خدمات و پایگاه مشتریان را گسترش می‎دهند.

معیارهای فرعی:

 • فروشندگان ممکن است محصول خود را به طور مستقیم و غیر مستقیم و یا از طریق شرکا به مشتریان بفروشند. فروشندگان قویتر از ترکیبی از استراتژی های بازاریابی مستقیم و غیرمستقیم استفاده خواهند کرد.
 • فروشندگان ممکن است از استراتژیهای مختلف فروش (مانند هدفگیری کاربر هدف، تمرکز جغرافیایی، تمرکز صنعتی) استفاده کنند. فروشندگان قویتر برای انواع مشتریانی که آنها را هدف قرار می‎دهند از ترکیبی از استراتژی های فروش مناسب استفاده می‎نمایند.
 • استراتژی فروش فعلی فروشنده و رویکردها و پیامهای آینده نگرانه آن.

استراتژی پیشنهاد (محصول):

این معیار بررسی می‎کند که آیا فروشنده رویکردی در مورد توسعه و تحویل محصول که بر تمایز بازار، عملکرد، متدولوژی و ویژگی ها تاکید کرده دارد و آنها را به صورت الزامات فعلی و آینده ترسیم می نماید.

معیارهای فرعی:

 • استراتژی محصول فروشنده باید کلیه قابلیت های فعلی iBPMS را شامل شود.
 • طرح و برنامه فروشنده باید بهبود نحوه استفاده کاربران کسب و کار از محصول را هدف قرار دهد و شامل چابکی فرآیند / کسب و کار، اختصاص زمانی برای نگرش و غیره باشد.
 • فروشندگان BPMS معتبرتر و قویتر، علاوه بر استقرار در محل، از فضای ابری نیز پشتیبانی می‎کنند.
 • فروشندگان BPMS معتبرتر از قابلیت های ابری بومی نیز ‎بهره می‎گیرند.

مدل کسب و کار:

این معیار به بررسی طراحی، منطق و اجرای پیشنهاد تجاری سازمان برای دستیابی به موفقیت مستمر می‎پردازد.

معیارهای فرعی:

 • فروشنده باید به جای ارائه مجموعه‎ای از ابزارهای مشارکت خدمات مشاغل، یک محصول iBPMS را ارائه دهد. این محصول باید به طور جداگانه مجوز خدمات داشته باشد.
 • محصول باید به صورت یک سرویس ابری عمومی، یک سرویس ابری خصوصی و یک نرم افزار مستقر در محل در دسترس باشد.
 • فروشندگان معتبرتر از دو نوع استقرار در محل و فضای ابری پشتیبانی می‎کنند.

استراتژی صنعت / بازار عمودی:

این معیار بررسی می‎کند که آیا فروشنده نوعی استراتژی برای هدایت منابع مستقیم (فروش، محصول و توسعه)، مهارت ها و محصولاتی برای تأمین نیازهای خاص بخش های مختلف بازار، از جمله بازارهای عمودی دارد یا خیر.

معیارهای فرعی:

 •  فروشنده باید به طور خاص در صنایعی متمرکز شود که iBPMS می‎تواند ارزشی واقعی در آنها ارائه دهد و فروشنده ممکن است راه حل‎های خود را (شتاب دهنده‎های فرآیند) در چنین بازارهای عمودی ساخته و سرمایه گذاری نماید.
 • فروشنده باید در حال پرورش یک اکوسیستم برای شرکای راه حل باشد که دارای تجربه و تبحر در آن صنعت عمودی هستند.

نوآوری:

این معیار شامل طرح بندی مستقیم، مرتبط، مکمل و هم افزایی است برای منابع، سرمایه یا تخصص که به منظور سرمایه گذاری، ادغام، اهداف دفاعی یا پیشگیرانه به کار گرفته می‎شود.

معیارهای فرعی:

 • فروشنده باید قابلیت‌های لازم برای مدیریت چرخه عمر کامل یک فرآیند کسب و کار را فراهم نماید.
 • فروشندگان BPMS با چشم انداز بزرگ تر وسیع‌تر، قابلیت‎های قویتری برای کشف فرآیند کسب و کار، نظارت بر فرآیند کسب و کار و اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار ارائه می‎دهند.
 • فروشندگان با چشم انداز بزرگ تر وسیع‌تر، توانایی‎های پیشرفته تری در زمینه اتوماسیون و مدیریت تصمیم گیری ارائه می‎دهند.
 • فروشندگان با چشم انداز بزرگ تر وسیع‌تر، قادر به تركیب و بهبود نتایج حاصل از فرآیندهای کسب و کار سازگار با موقعیت هستند.
 • فروشندگان با چشم انداز بزرگ تر وسیع‌تر، ایجاد تعادل میان کامل بودن ویژگی‎ها و سهولت استفاده را در پیش می‎گیرند.

استراتژی جغرافیایی:

این معیار بررسی می‎کند که آیا فروشنده یک استراتژی ویژه برای هدایت منابع، مهارت ها و پیشنهادات جهت برآورده کردن نیازهای خاص جغرافیایی خارج از “خانه” یا جغرافیای بومی دارد یا خیر. این کار ممکن است به طور مستقیم یا از طریق شرکاء، کانال‌ها و شرکتهای تابعه، مطابق با آن جغرافیا و بازار انجام گیرد.

معیارهای فرعی:

 • فروشندگان ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مناطق جغرافیایی مختلف فروش داشته باشند.
 • فروشندگان قویتر علاوه بر بازارهای نوظهور، بزرگترین بازارهای iBPMS (آمریکای شمالی و EMEA) را نیز هدف قرار می‎دهند.
معیار ارزیابی وزن دهی
درک بازار بالا
استراتژی بازاریابی بالا
استراتژی فروش متوسط
استراتژی پیشنهاد (محصول) بالا
مدلسازی کسب و کار متوسط
استراتژی بازارهای عمودی / صنعت پایین
نوآوری بالا
استراتژی جغرافیایی پایین

جدول 2: تمامی معیارهای دیدگاه

منبع: گارتنر (ژانویه 2019)

هر مربع این گزارش نمایانگر چیست؟

گزارش گارتنر در مورد بیزاجی iBPMSبخش رهبران iBPMS

فروشندگان در ربع بخش رهبران (مربع بالا سمت راست)، توانایی بالا برای امکان هوشمندسازی فرایند فراهم می آورند. مشتریان آنها فرآیندهای ابتکاری و موفقی با نتایج قابل توجه در کسب و کارشان به نمایش گذاشته‎اند که نشان دهنده استفاده ترکیبی از قابلیت های اجتماعی، موبایل، مبتنی بر قانون و مبتنی بر رویداد یک iBPMS است. استفاده مشتری از فضای ابری برای راه حل های تولید نیز نشانگر ابتکار رهبران است.

BPMS های بخش رهبری ویژگی هایی را پیشنهاد می‎دهند که از متخصصان مشاغل پشتیبانی می‎کند. یعنی به آنها اجازه می‎دهد تا مشارکت کامل تری داشته باشند و در توسعه فرآیندهای متمایز همکاری نمایند تا بتوانند به سرعت از اطلاعات در چارچوبی که قبلا دشوار بوده است بهره‎مند گردند.

فرآیندهای انعطاف پذیر به مشتریان این امکان را می‎دهند که از مزایای ناشی از تغییر شرایط کسب و کار بهره‎مند شده و سریعا به تهدیدها و تغییرات قانونی پاسخ دهند. چنین تغییراتی ممکن است در هنگام اجرای یک فرآیند عملیاتی اتفاق بیفتد. در این شرایط وقوع حوادثی تشخیص داده می‎شوند که نشان دهنده تحول الگوهایی است که دلالت بر لزوم وجود تغییر در فرآیند دارند.

رهبران این صنعت تمایل دارند که با تمرکز مناسب بر این بازار، دستاوردهایی را با موفقیت جذب نموده و یا پیشنهادات iBPMS  خود را توسعه دهند. رهبران غالبا مجموعه های پیشرفته ای از محصولات دارند که نیاز به متدولوژی خاص و خدمات حرفه ای عمیق برای اجرای حمایتی دارند. وقتی فواید BPM به خوبی قابل درک نباشد، بالا بودن قیمت محصول را به سختی می توان توجیه کرد.

رهبران همچنین یک نقشه راه قانع کننده برای حمایت از سفر مشتریان خود به سمت کسب و کار دیجیتال بیان می‎کنند. مشتریان تمایل دارند از آندسته از ویژگیهای اولیه محصولات استفاده نمایند که فرآیندهای کسب و کار را دیجیتالی کرده و از لحظات کسب و کار پشتیبانی کنند (برای اطلاعات بیشتر مقاله “مشاغل دیجیتال در خلال لحظات کسب و کار، رقابت نموده و موقعیت ها را دنبال خواهند کرد” را مطالعه کنید).

رهبران دارای یک شبکه شراکتی قوی هستند که نه تنها می‎دانند چگونه می‎توانند نرم افزار فروشنده را پیاده سازی نمایند، بلکه از اقدامات و ابتکارات متحولانه در کسب و کار مشتری نیز پشتیبانی می‎کنند. آنها همچنین تعریف خوبی از استراتژی بازاریابی و فروش هم به صورت استقرار در محل و هم به صورت استقرار مبتنی بر فضای ابری دارند.

بخش رقیبان حرفه ای یا چالشگران iBPMS

فروشندگان در ربع قسمت چالشگران، با توجه به برتری عملیاتی و جایگاه خوب در بازار مشخص می‎شوند. آنها در مقایسه با فروشندگان موجود در ربع قسمت های رهبران و دوراندیشان ( Leaders و Visionaries)، نقشه راه طولانی مدت ندارند یا محصولات آنها فاقد برخی ویژگی ها است.

اما چالشگران اجرای قدرتمندی را البته فقط در زیر مجموعه ای از موارد استفاده، از خود نشان می‎دهند. آنها همچنین ممکن است دارای شبکه های شراکتی با بلوغ کمتر و تمرکز ضعیفتری بر صنعت / بازار عمودی باشند.

بخش دوراندیشان iBPMS

فروشندگان در ربع قسمت دوراندیشان از چشم انداز کسب و کار و / یا فناوری، نوآوری را به نمایش می‎گذارند. آنها تمایل دارند استراتژی هایی داشته باشند که روی جنبه خاصی از تقاضای BPM مانند پاسخگو بودن به رویدادهای پیچیده، تأکید بر انواع خاص فرآیندهای کسب و کار، یا جهت گیری هدفمندتر متمرکز باشند. پیشنهادات آنها به مراتب همه جانبه بودن کمتری نسبت به رهبران دارد. برخی از دوراندیشان به منظور ایجاد فن آوری مرتبط، برای نرم افزارهای تجاری یا منبع باز، مالکیت‎های هدفمند یا مجوزهای OEM تولید کرده اند اما هنوز هم توانایی یکپارچه نمودن آن قابلیت‎ها در داخل یک مجموعه نرم افزاری را ندارند.

زمانی که به یک سناریوی خاص نیاز دارید یا برای پوشش دادن آن فرآیندهایی که تأکید بر ادغام دستگاه‎ها در یک فرآیند کسب و کار دارند، دوراندیشان می‎توانند گزینه خوبی باشند. فروشندگانی که به درگیری شدید کارکنان IT تکیه می‎کنند از بعضی جهات ممکن است دوراندیش باشند، اما در مقام رهبر بودن کمبودهایی دارند. زیرا حمایت محدودی از دخالت مستقیم افراد مشغول در کسب و کار خواهند داشت. فروشندگان دوراندیش کوچکتر، از نظر درآمد دارای پایه درآمدی نسبتا محدود هستند و یا محصولات و خدمات آنها بطور گسترده برای فرآیندهای مهم کسب و کار مورد استفاده قرار نمی‎گیرد. دوراندیشان ممکن است همیشه در رساندن پیام خود در یک بازار شلوغ موفق نباشند و دوراندیشان کوچک و خصوصی گاهی اوقات برای تابعه شدن و ادغام مورد هدف قرار می‎گیرند.

Niche Players (بازیکنان موقعیت)

فروشندگان در چهارگوش Niche Players تمایل دارند فناوریهای کاملا خوبی ارائه دهند، اما ممکن است هنوز کشش قابل توجهی در این بازار مشاهده ننموده باشند. یا ممکن است در یک یا دو صنعت عمودی یا بخش های جغرافیایی تمرکز خوبی داشته باشند. این فروشندگان ممکن است کارشناسان متخصص، شیوه های پشتیبانی متمرکز، شرایط و ضوابط انعطاف پذیر و توجه بیشتر به یک بخش خاص از بازار و مشتریان آن پیشنهاد دهند. بنابراین، آنها ممکن است انتخاب بهینه‎ای برای برخی از پروژه ها باشند.

ما همچنین فروشندگان را هنگامی که در مورد اعلام برنامه های آینده خود سختگیری کنند، به عنوان Niche Players  می‎شناسیم. آنها به جای فشار به مرزهای فرآیندهای کسب و کار هوشمند، اغلب پیامهای بازاریابی خاموشی دارند که بر اتوماسیون ساده تر فرآیند تأکید می‎کنند. فروشندگان این بخش فقط ممکن است به تازگی قابلیت هایی را که از فرآیندهای کسب و کار هوشمند پشتیبانی می‎کنند معرفی کرده باشند و هنوز باید ارزش آن را به اثبات برسانند. در حالی که پیشنهادات آنها از نظر فنی معیارهای شمول ما را برآورده می‎کند، قابلیت های اساسی محصول نسبت به فروشندگانی که در در سه ربع دیگر وجود دارند بلوغ یا استحکام کمتری دارند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *