اقداماتِ قبل از پیاده سازی BPMS بیزاجی

مدلسازی با زبان BPMN
مهم‌ترین عامل موفقیت
_

مدلسازی با دیدگاه پیاده سازی

مهم‌ترین گام اجرای BPMS، تجزیه و تحلیل فرایندهاست

بدون اغراق مهم‌ترین عامل در موفقیت پروژه‌های استقرار BPMS، شناسایی فرایندها و تجزیه و تحلیل دقیق آن‌ها پیش از گام پیاده سازی است. زمانی که فرایند تجزیه و تحلیل می‌گردد، پیاده سازی مدل بهبود یافته اثربخشی بیشتری به همراه دارد و همچنین باعث می‌شود که فرایند با کمترین میزان کدنویسی در BPMS بیزاجی ساخته شود.

زمانی که سنده پیاده‌سازی فرایند را به ادمین پلتفرم BPMS بیزاجی می‌دهید، آن شخص می‌تواند فرایند را در سریع‌‌ترین زمان و بهینه‌ترین حالت مکانیزه یا خودکار نماید.

تجزیه و تحلیل و بهبود فرایندها به این علت زمان پیاده‌سازی را کاهش می‌دهد چون هم باعث می‌شود که از نوتیشن‌های زبان BPMN به طور حداکثری استفاده شود و هم اینکه ادمین پلتفرم به سبب آزادی عمل بیشتر برای تمرکز بر روی اجرای کار، از همه امکانات موجود در پلتفرم بیزاجی استفاده کرده و فرایند را با کمترین میزان کدنویسی به اجرا برساند. همچنین به سبب شفاف شدن مسیر دیتاها، طراحی دیتابیس ساده تر شده و به طبع آن طراحی فرم نیز تسهیل می‌گردد.

مدلسازی و بهبود فرایندها
_

خدمات مدلسازی به پشتوانه تیم جهان مدیر

پروژه‌های مدلسازی و بهبود فرایند مجموعه ایران‌بیزاجی به کمک و پشتوانه 10سال تجربه شرکت توسعه راهکار جهان مدیر انجام می‌گردد. جهت دریافت رزومه این شرکت کلیک کنید.

معماری فرایندها

طراحی معماری فرایندها

یکی از پایه‌های اصلی مدیریت فرایندهای کسب و کار، معماری فرایند سازمانی یا معماری فرایند کسب و کار است. معماری فرایند کسب و کار برای مدیریت فرایندمحور در هر سازمانی، ضروری است. طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار را می‌‎توان به عنوان یک مدل بصری و سلسله مراتبی از فرآیندهای یک سازمان تعریف نمود.

مدلسازی فرایندها

استخراج و مدلسازی

در این خدمت فرايندهای وضع موجود ترسيم شده و معماری فرايندها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. همچنین شناسنامه فرایندها نیز تدوین خواهد شد. برای هر يک از فرايندها شناسنامه‌ای تدوین خواهد شد که در آن به شاخص­ها، ورودی و خروجی فرایند، اهداف، سیستم­های اطلاعاتی مورد استفاده در فرایند، مشکلات وضعیت موجود فرایند و ایده‌­های بهبود پرداخته می‌شود.

کارتابل فارسی بیزاجی

بهبود فرایندها

در گام بعدی تحليل فرايندها انجام شده (برخي فرايندها که نيازمند بهبوداند) و فرايندهای TO BE مدلسازی می‌شوند. برای فرایندهای بهبود یافته شناسنامه فرایند وضع مطلوب تدوین خواهد شد و همچنین معماری فرایند وضع مطلوب در این گام طراحی می‌گردد. همچنین در صورت نیاز سند پیاده‌سازی فرایندهای استخراج شده نیز برای شما تدوین می‌گردد.

تجربه
_

بیش از 10سال تجربه

بیش از 10سال است که به صورت تخصصی تنها و تنها خدمات مربوط به استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار را انجام می‌دهیم.

بیش از350دوره آموزشی
بیش از25پروژه مدلسازی
بیش از40پروژه مربی‌گری

در خصوص معماری فرایند، مدلسازی و سند پیاده سازی سوال دارید؟ مشتاق شنیدن صدای گرمتان هستیم