بیزاجی زیر ذره‌بین

دانلود گزارش موسسه گارتنر از ارزیابی نرم افزارهای BPMS

هر ساله موسسه گارتنر اقدام به ارزیابی و رتبه بندی نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزارهای BPMS، نرم افزارهای حوزه BI، نرم افزارهای حوزه ERP، CRM و... نموده و نتایج ارزیابی را در قالب یک گزارش مقایسه ای ارائه می نماید. ... ادامه مطلب