بهترین نرم افزار BPMS

مقایسه نرم افزارهای BPMS از منظر BPMN

اگر در شرف خرید نرم افزار BPMS هستید، از لیست بالا برای ارزیابی نرم افزارهای BPMS حتماً استفاده کنید. اگر نرم افزار BPMS مورد بررسی شده حداقل 70 درصد نمادهای اشاره شده در جدول فوق را پوشش نمیداد، خیلی کیفت لازم را نداشته و بیشتر یک فرم ساز یا سیستم گردش کار است. ... ادامه مطلب

مقایسه نرم افزار Bizagi و Processmaker

در این نوشته دو نرم افزار Bizagi و Processmaker رو با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد. این مقایسه برگرفته ازسایت technologyevaluation است که در زمینه مقایسه راهکارهای نرم افزاری فعالیت میکند. ... ادامه مطلب