نرم افزار Bizagi

دانلود گزارش موسسه گارتنر از ارزیابی نرم افزارهای BPMS

هر ساله موسسه گارتنر اقدام به ارزیابی و رتبه بندی نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزارهای BPMS، نرم افزارهای حوزه BI، نرم افزارهای حوزه ERP، CRM و... نموده و نتایج ارزیابی را در قالب یک گزارش مقایسه ای ارائه می نماید. ... ادامه مطلب
مقایسه bizagi با processmaker

مقایسه نرم افزارهای BPMS از منظر BPMN

اگر در شرف خرید نرم افزار BPMS هستید، از لیست بالا برای ارزیابی نرم افزارهای BPMS حتماً استفاده کنید. اگر نرم افزار BPMS مورد بررسی شده حداقل 70 درصد نمادهای اشاره شده در جدول فوق را پوشش نمیداد، خیلی کیفت لازم را نداشته و بیشتر یک فرم ساز یا سیستم گردش کار است. ... ادامه مطلب
نیاز به مشاوره دارید? با ما گفتگو کنید